Skip to Content

Category Archives: News

เดินหน้าต่อยอดโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” จับมือกับกระทรวงสาธารณสุขติดตั้ง GPS ในรถพยาบาล

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อยอดโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” จับมือกับกระทรวงสาธารณสุขติดตั้ง GPS ในรถพยาบาล เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับความปลอดภัย

0 Continue Reading →

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) และ กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึก ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

0

1 ม.ค 56 กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS

1 ม.ค 56 กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS ทุกคัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่และป้องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เตรียมจัดตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย

0 Continue Reading →
Call Now
Directions