อุปกรณ์ GPS

ติดตามรถตู้ / รถ Taxi / รถเช่า

ผู้ประกอบการหรือบริษัทรถเช่าคำนึงถึงการป้องกันโจรกรรมรถยนต์ระหว่างการเช่ารถยนต์ ต้องมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์โจรกรรม เพื่อให้บริษัทสามารถเตรียมการป้องกันรถจะถูกโจรกรรมได้ในขณะนั้น โดยมีอุปกรณ์เสริมสั่งตัดเครื่องยนต์ได้ทันทีทาง web application และ mobile application รองรับการใช้งาน Smart Phone IOS, Andriod เพื่อหยุดการวิ่งของรถ และอุปกรณ์ GPS Tracking จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองใช้งานได้ 4-6 ชั่วโมง เพื่อช่วยติดตามรถยนต์ของท่านและยื่นเวลาการโจรกรรมได้ดีกว่า GPS Tracking ที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง

กรณี GPSติดตามรรถตู้ หรือ GPS รถTaxi ข้อบังคับ สำหรับรถโดยสารสาธารณะ รถตู้ รถรับส่งพนักงาน รถTaxi รถทัวร์ ที่กรมขนส่งได้กำหนดไว้ กรมขนส่งได้ออกข้อบังคับ ให้รถโดยสารสาธารณะ ต้องติดเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก เพื่อยืนยันคนขับ และข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่ดังนี้

  1. ห้ามขับเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับรถแต่ละประเภท
  2. ห้ามขับขี่ต่อเนือง เกินจำนวนชั่วโมง ที่กฎหมายกำหนด
  3. ผู้ขับขี่ ต้องใช้ใบขับขี่ถูกประเภท รวมถึงใบขับขี่รถส่วนบุคคล และรถประจำทาง/ไม่ประจำทางด้วย
  4. ข้อมูลระบบ GPS ติดตามรถจะถูกส่งตรงไปยังกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.