อุปกรณ์ GPS

GPS ติดรถบรรทุก 10 ล้อ / รถขนส่งสินค้า / รถวัตถุอันตราย / รถหัวลาก

จากข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบกสำหรับรถขนส่ง 10 ล้อ และรถวัตถุอัตราย (ลักษณะ 4) และรถลากจูง (ลักษณะ 9) ที่ใช้สำหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) ซึ่งอุปกรณ์ GPS ติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับขี่โดยใช้ใบอนุญาตขับรถชนิดแถบแม่เหล็กและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

*รถบรรทุกลักษณะ 4 หรือรถที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย เช่น รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็นต้น
*รถบรรทุกลักษณะ 9 คือ รถที่คนทั่วไปเรียกว่า “รถหัวลาก” ซึ่งใช้สำหรับลากจูง กึ่งพ่วง เพื่อขนส่งวัตถุอันตราย

กรมขนส่งทางบกจะตรวจสอบรายงาน เช่น

 1. รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด
 2. รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง)
 3. รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุกๆ 24 ชั่วโมง)
 4. รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่
 5. รายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท
 6. รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
 7. รายงานการปลดหรือการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด จะออกเมื่อมีการขับรถเกินกว่าความเร็วที่กำหนดต่อเนื่องเกิน 2 นาที โดยรถแต่ละลักษณะมีข้อกำหนดด้านความเร็วต่างกันดังนี้

 1. รถบรรทุกลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัตถุอันตราย) รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 80 กม./ชม.
 2. รถบรรทุกลักษณะ 9 (รถลากจูง) ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ให้รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 60 กม. /ชม.

รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง) มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

รายงานจะออกเมื่อมีการขับรถต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพักติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 30 นาที

 1. รถวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง 30 นาที แล้วมีการจอดรถพัก 30 นาที ก่อนจะขับต่อ อีก 2 ชั่วโมง อย่างนี้ไม่ผิด แต่ถ้ามีการวิ่งต่อไปเพิ่มเกินไปอีก15นาทีจะผิดทันที
 2. รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง 30 นาที แล้วมีการจอดรถพัก 30 นาที ก่อนจะขับต่อ อีก 2 ชั่วโมง อย่างนี้ไม่ผิด เนื่องจากมีการพักไปแล้ว 30 นาที เท่ากับเป็นการเริ่มนับเวลาใหม่

รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด (ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุกๆ 24 ชั่วโมง) มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

รายงานจะออก เมื่อมีการขับรถรวมกันในรอบ 24 ชั่วโมง เกินกว่า 8 ชั่วโมง เช่น

 1. รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง หยุดพักไป 3 ชั่วโมง ก่อนจะขับต่ออีก 4 ชั่วโมง รวมเวลาแล้ว เป็น 7 ชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง อย่างนี้ไม่ผิดเงื่อนไข
 2. รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 2 ชั่วโมง หยุดพักไป 3 ชั่วโมง และขับต่ออีก 4 ชั่วโมง หยุดพัก 2 ชั่วโมง ก่อนจะขับต่ออีก 3 ชั่วโมง รวมเวลาชับรถแล้วเป็น 9 ชั่วโมง อย่างนี้ถือว่าผิดเงื่อนไข รายงานจะแสดงและส่งถึงกรมขนส่ง

ผู้ประกอบการ จึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลระบบขนส่ง เช่นเรื่องความเร็วการขับรถที่กฎหมายกำหนดดังที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ระบบติดตาม GPS ติดตามรถยนต์ ยังสามารถช่วนให้ผู้ประกอบการบริหารงานและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการขนส่งให้ดีและมีคุณภาพ เพื่อช่วยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดส่งกับบริหารเวลาเพื่อลดต้นทุนสินค้า