อุปกรณ์ GPS

ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับ GPSติดรถมอเตอร์ไซด์ สำหรับใช้งาน พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถประกัน หรือช่าง Service โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลัก สามารถติดระบบ GPS ติดตามรถมอเตอร์ไซค์ได้เช่นกัน ทำให้บริหารการจัดการเหมือนระบบ GPSติดตามรถยนต์ได้เช่นกัน แบบ Real Time และสามารถใช้งานทาง web application และ mobile application รองรับการใช้งาน Smart Phone IOS, Andriod