1. สามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทและเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท
  2. ตรวจสอบพฤติกรรมคนขับว่าอู้งาน จอดติดเครื่องยนต์นอน หรือพฤติกรรมอื่นๆที่สุ่มเสี่ยงด้านการทุจริตและอู้งาน
  3. สามารถค้นหารถใกล้สถานที่ประหยัดเวลาด้านการเดินทาง ในกรณีที่ลูกค้าของท่านสอบถามว่าพนักงานอยู่ไหนแล้ว ท่านก็สามารถตอบทันทีได้ว่ารถของท่านอยู่ไหนแล้ว เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้แก่ธุรกิจของท่าน
  4. ตรวจสอบปริมาณการใช้ของเชื้อเพลิง ป้องกันการทุจริต
  5. สามารถเรียกรายงานการทำงานของคนขับรถ
  6. ป้องกันรถหาย
  7. สามารถค้นหารถใกล้สถานที่นั้นๆ ได้ ลดเวลาในการทำงาน
  8. วางแผนก่อนเริ่มเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดได้
  9. ตรวจสอบเส้นทางการขับรถของคนขับว่าขับรถออกนอกสถานที่หรือไม่
  10. เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง
  11. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน