FAQ

GPS ของเรามีขนาดกะทัดรัด สามารถติดแบบซ่อนได้ เก็บซ่อนสายไว้คอนโซลหน้ารถ หากไม่แจ้งคนขับว่าติด GPS ติดตามรถ คนขับไม่สามารถรู้ได้

บริษัทจะรับประกันตัวอุปกรณ์ ระยะเวลา 2 ปี ในกรณีที่เกิดจากตัวอุปกรณ์เอง ไม่รวมรถเกิดอุบัติเหตุ คนขับทำลายสายและอุปกรณ์

ไม่สามารถติดตั้งได้ทุกรุ่น เรื่องจากการทำงานของเซ็นเซอร์น้ำมัน (ลูกลอย) ที่ต่างกัน

การอัพเดตโปรแกรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อัพเดตฟรีตลอดอายุการใช้งาน

การต่อเซ็นเซอร์น้ำมันถือว่าเป็นการติดตั้งตามมาตรฐานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม (ในกรณีที่รถสามารถติดตั้งได้)

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลย้อนหลังใน Application ได้นานถึง 1 เดือน ส่วนการ back up data ระยะเวลานานถึง 6 เดือน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมโดยทีมงานของเราเป็นอย่างดี