อุปกรณ์ GPS

GPS ติดตามรถยนต์ / GPS ติดตามรถกระบะ / GPS ติดตามรถส่งสินค้า

สามารถติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภทเพื่อลดความล่าช้าและลดเวลาการขับรถออกนอกเส้นทางโดยผู้ประกอบการรู้ตำแหน่ง GPS ตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการได้หลายอย่าง เช่น

  1. สามารถตรวจเช็ดรถนำไปใช้งานหรือส่วนตัว
  2. ป้องกันการจอดติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและเกิดการสึกหรอของเครื่องยนต์
  3. ตรวจสอบการใช้น้ำมัน เพราะมีการตรวจวัดระดับน้ำมันด้วยกราฟน้ำมันไม่ว่าจะเป็นการเติมหรือดูดน้ำมัน
  4. ตรวจจับความเร็วเกินของรถได้พร้อมการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบ
  5. ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท พร้อมทั้งมีรายงานต่างๆ เช่นรายงานความเร็ว รายงานการจอด ฯ
  6. กรณีรถส่งสินค้าที่ต้องการ sensor ประตูสามารถดูรายงานได้ว่า พนักงาน เริ่มเปิดและปิดประตูเมื่อใด พร้อมแสดงแผนที่วันเวลาได้

ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีของระบบ GPS ติดตามรถยนต์มาใช้ เช่นรถส่งสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ รถบรรทุก ทำให้สามารถติดตามรถและตรวจสอบพนักงานขับรถได้ด้วยอัตราความเร็วเท่าไหร่ เส้นทางเป็นอย่างไรเพราะนั้นหมายถึงความปลอดภัยและลดด้านอุบัติเหตุ