อุปกรณ์ GPS

ติดตามรถห้องเย็น

สำหรับผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกห้องเย็น สามารถติดอุปกรณ์และระบบ GPS ติดตามรถโดยใช้ Sensor อุณหภูมิทำการตรวจสอบแบบ Real Time ได้ด้วยทาง web application และ mobile application รองรับการใช้งาน Smart Phone IOS, Andriod ตรวจกราฟอุณหภูมิและรายงานอุณหภูมิได้ทั้ง 2อย่าง ซึ่งกราฟอุณหภูมิจุดเด่น คือ แสดงสถานะรถสีแดงจอดดับเครื่องอุณหภูมิกี่องศา แสดงสถานะรถสีเหลืองจอดเปิดเครื่องอุณหภูมิกี่องศา และแสดงสถานะรถสีเขียวรถวิ่งอุณหภูมิกี่องศา ทำให้วิเคราะห์กราฟอุณหภูมิได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจส่งสินค้าพร้อมคุณภาพถึงแก่ลูกค้า

กราฟอุณหภูมิ