อุปกรณ์ GPS

ติดตามรถแบ็คโฮ

สำหรับผู้ประกอบการที่มีรถแบ็คโฮดำเนินธุรกิจ คงหลีกไม่พ้นปัญหาเรื่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เวลาการทำงาน และรอบการทำงาน หรือ พนักงานนำรถไปรับงานส่วนตัว   ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกินจริงโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อนำอุปกรณ์และระบบ GPS ติดตามรถ ติดรถแบ็คโฮทำให้ทราบปริมาณการใช้น้ำมัน และเวลาการทำงานของพนักงานขับรถได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ลดต้นทุนและได้บริหารการจัดการได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กราฟน้ำมัน