อุปกรณ์ GPS

ติดรถโดยสาร / รถโดยสารประจำทาง / รถทัวร์

ผู้ประกอบการจำเป็น ต้องคำนึงถึงด้านบริการให้มั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้า เช่น พนักงานขับรถเร็วอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการนำระบบ GPS ติดตามรถผ่านดาวเทียม GPS มาใช้ทำให้สามารถติดตามทราบผลและตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถได้แบบ Real Time ทั่วประเทศไทย สามารถช่วยผู้ประกอบการทราบสาเหตุต่างๆได้เช่น ขับรถออกนอกเส้นทาง เวลาเข้าถึงสถานนี้ล่าช้า และการจอดรถเปิดเครื่องยนต์นอนทำให้สินเปลืองน้ำมัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำปัญหาต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ โดยช่วยลดต้นทุนในการเดินทาง โดยการวางแผนการเดินทางที่จะทำให้ประหยัดน้ำมัน และพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้